Нийслэл дэх төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөл

Санал асуулга

Нийслэл дэх төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн үйл ажиллагаанд үнэлэгээ өгөн үү
Үр дүнг харуулах

Вэб холбоос

  • Цаг үеийн мэдээ

Хуудас:  1  Хуудас 1 - 1 ( 6 мэдээ )

“ТӨРИЙН АЛБАНЫ СТАНДАРТ, ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЁС ЗҮЙ” сэдэвт сургалт

“ТӨРИЙН АЛБАНЫ СТАНДАРТ, ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЁС ЗҮЙ” сэдэвт сургалт [2012-05-08 13:18:26]

Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх томилогдохоор нэр дэвшиж буй иргэдэд төрийн албаны стандарт, төрийн албан хэрэг хөтлөлт, төрийн албан хаагчийн ёс зүйн мэдлэг олгох, түүнийг практикт хэрэгжүүлэх ажлын арга барил эзэмшүүлэх зорилгоор “ТӨРИЙН АЛБАНЫ СТАНДАРТ, ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЁС ЗҮЙ” сэдэвт сургалтыг 2012 оны 05 дугаар сарын 04-нтй өдөр Д.Нацагдоржийн нэрэмжит хотын төв номын сангийн 2 дугаар давхарт байрлах нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын төрийн албан хаагчийн “Сургалтын танхим”- д зохион байгуулав.

Шалгалт зохион байгуулав

Шалгалт зохион байгуулав [2012-04-19 14:45:19]

Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудаас ирүүлсэн нэр бүхий 40 ажлын байрны 44 сул орон тооны захиалгыг нийтэд зарлан, мэргэшлийн шалгалтыг 2012 оны 04 дүгээр сарын 12, 13-ны өдрүүдэд зохион байгууллаа. Шалгалтанд орох иргэний бүртгэлийг 2012 оны 04 дүгээр сарын 09, 10-ны өдрүүдэд явуулж, 347 иргэнийг бүртгэв.

Нийслэлийн Нийгмийн даатгалын байгууллагуудад шалган зааварлах ажлыг зохион байгуулав

[2012-04-19 14:16:27]

Салбар зөвлөлийн даргын баталсан “Нийслэлийн Нийгмийн даатгалын газар, түүний харъяа дүүргүүдийн хэлтсийн төрийн албан хаагчийн хэрэгцээ хангалтыг шалган зааварлах тухай” удирдамжийн дагуу 2012 оны 03 дугаар сарын 13-ны өдрөөс 14-ний өдрүүдэд шалган зааварлах ажлыг зохион байгуулав.

Шалгалт зохион байгуулав

Шалгалт зохион байгуулав [2012-04-19 14:10:41]

Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудаас ирүүлсэн нэр бүхий 40 ажлын байрны 44 сул орон тооны захиалгыг нийтэд зарлан, мэргэшлийн шалгалтыг 2012 оны 04 дүгээр сарын 12, 13-ны өдрүүдэд зохион байгууллаа. Шалгалтанд орох иргэний бүртгэлийг 2012 оны 04 дүгээр сарын 09, 10-ны өдрүүдэд явуулж, 347 иргэнийг бүртгэв.

НЗДТГ, НИТХ, ЗАА-НЫ МЭРГЭЖИЛТНҮҮД БНСУ-ЫН ЁЖҮ ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬД

НЗДТГ, НИТХ, ЗАА-НЫ МЭРГЭЖИЛТНҮҮД БНСУ-ЫН ЁЖҮ ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬД [2012-03-27 16:16:39]

Нийслэлд шаардлагатай нарийн мэргэжлийн боловсон хүчнийг өндөр хөгжилтэй орнуудад хотын захиалгаар сургах, суралцагчдыг шалгаруулах журам байдаг. Энэ журмын дагуу НЗДТГ, НИТХ, ЗАА-наас 37 мэргэжилтэн БНСУ-ын Ичон хот дахь Ёжү технологийн их сургуульд 2012 оны 2 дугаар сарын 13 наас 2 дугаар сарын 21 ны өдрүүдэд төрийн удирдлагаар мэргэжил дээшлүүлэх богино хугацааны сургалтанд хамрагдаад ирлээ.

Сургалт зохион байгуулав

Сургалт зохион байгуулав [2012-03-22 10:28:01]

Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх томилогдохоор нэр дэвшиж буй иргэдэд төрийн албаны стандарт, төрийн албан хэрэг хөтлөлт,

Хуудас:  1  Хуудас 1 - 1 ( 6 мэдээ )