Нийслэл дэх төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөл

Санал асуулга

Нийслэл дэх төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн үйл ажиллагаанд үнэлэгээ өгөн үү
Үр дүнг харуулах

Вэб холбоос

  • Төрийн албан хаагчийн анкет татаж авах

Төрийн албан хаагчийн анкет татаж авах

Дэлгэрэнгүй үзэх